در حاشيه همايش ملي جويشگر بومي از سامانه بومی‌ سازی‌ شده ترجمه ماشینی ترگمان رونمایی خواهد شد

سخنرانان افتتاحيه

دكتر محمد خوانساری
رئيس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دكتر عليرضا ياری
رئيس پژوهشكده فناوری اطلاعات و مدير طرح جويشگر بومی

دكتر ابوالحسن فيروزآبادی
دبير شورای عالی و رئيس مركز ملی فضای مجازی

دكتر Ilia Tikhomirov
Head of Laboratory at Federal Research Center “Computer Science and Control” of Russian Academy of Sciences

دكتر روح اله رحمانی
عضو هيات علمی دانشكده علوم و فنون دانشگاه تهران

 
 

مشارکت‌ کنندگان

 

                           بروشور

               

               

 

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background