برنامه زمان بندي همايش

زمان برگزاري همايش : ۹۴/۱۱/۲۸

نام برنامه

نام سخنران

شروع

پایان

افتتاحیه

(آمفي تئاتر)

قرائت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران

۸:۳۰

۸:۴۵

جناب آقای دکتر محمد خوانساری ریاست محترم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

۸:۴۵

۹:۰۰

جناب آقاي دكتر عليرضا ياري رئيس پژوهشكده فناوري اطلاعات و مدير طرح جويشگر بومي

۹:۰۰

۹:۱۵

جناب آقاي دكتر ابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي عالي و رئيس مركز ملي فضاي مجازي

۹:۱۵

۹:۳۰

سخنراني علمي ۱

 آقاي دكتر Ilia Tikhomirov

۹:۳۰

۹:۵۰

سخنراني علمي ۲

 آقاي دكتر روح اله رحماني

۹:۵۰

۱۰:۱۰

پذیرایی

 

ارائه مقالات به شکل پوستر

(جنب سالن ۱)

۱۰:۱۰

۱۰:۴۰

نشست اول :

اقتصاد و كارآفريني

(سالن H1)

نشست دوم:

خط و زبان فارسی در جویشگرهای بومی

(سالن H2)

سخنرانی اول

۱۰:۴۰

۱۱:۲۵

سخنرانی دوم

۱۱:۰۰

۱۱:۱۰

میزگرد

۱۱:۲۵

۱۲:۴۰

ناهار و نماز

 

۱۲:۴۰

۱۴

نشست سوم:

جويشگر و توسعه محتوا و خدمات بومي

(سالن H1)

نشست چهارم:

روشها، الگوريتم­ها، مدلها و ابزارها

(سالن H2)

سخنرانی اول

۱۴:۰۰

۱۴:۱۵

سخنرانی دوم

۱۴:۱۵

۱۴:۳۰

میزگرد

۱۴:۳۰

۱۶:۰۰

 

 

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background