زمانبندي نشست ها

عنوان نشست

سخنران

عنوان سخنراني

ساعت شروع

ساعت پايان

اقتصاد و كارآفريني

( سالنH1 )

خسرو سلجوقي

بررسي نقش دولت الكترونيك در حمايت از كسب و كارهاي طرح جويشگر بومي

۱۰:۴۰

۱۰:۵۵

ايوب محمديان

بررسي مدل اقتصادي همكاري و تعامل بين بازيگران طرح جويشگر بومي

۱۰:۵۵

۱۱:۱۰

روح اله رحماني

چالش­هاي اقتصادي راه ­اندازي خدمات جويشگر بومي در ايران

۱۱:۱۰

۱۱:۲۵

بحث و تبادل نظر و جمع بندي

۱۱:۲۵

۱۲:۴۰

 

خط و زبان فارسی در جویشگرهای بومی

( سالنH2 )

مهرنوش شمس فرد

ابزارها و دادگان خط و زبان فارسي: داشته­ ها و خواسته­ ها

۱۰:۴۰

۱۰:۵۵

حبيب اله اصغري

بررسی مدل‌های حمایت حاکمیتی از خط و زبان در کشورهای منتخب

۱۰:۵۵

۱۱:۱۰

بحث و تبادل نظر و جمع بندي

۱۱:۱۰

۱۲:۴۰

ناهار و نماز

جويشگر و توسعه محتوا و خدمات بومي

( سالنH1 )

عليرضا ياري

طرح جويشگر بومي از منظر محتوا: نیازمندیها و چالشها

۱۴:۰۰

۱۴:۱۵

امیر خوراکیان

نقش فرهنگ سازی و آموزش عمومی در ارتقای محتوایی جویشگر بومی

۱۴:۱۵

۱۴:۳۰

بحث و تبادل نظر و جمع بندي

۱۴:۳۰

۱۶:۰۰

                                                                                                                                                                        

روش­ها، الگوريتم­ها، مدل­ها و ابزارها

( سالنH2 )

مهدي شجري

جويشگرهاي بومي: چالش­هاي پيش رو

۱۴:۰۰

۱۴:۱۵

آزاده شاكري

مروري بر مدل­ها و الگوريتم­هاي بازيابي اطلاعات چندزبانه

۱۴:۱۵

۱۴:۳۰

بحث و تبادل نظر و جمع بندي

۱۴:۳۰

۱۶:۰۰

 

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background