فايل های همايش

ردیف نام کارگاه نام سخنران فایل تصویری مستندات آموزشی
۹۴/۱۱/۲۷
۱ طراحی استراتژی برندسازی در محیط آنلاین با تمرکز بر موتورهای جستجو دکتر حاجی پور Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 Segment4.mp4 Brandinf- Final PowerPoint.pdf
۲ پایگاههای دانش واژی و معنایی و کاربرد آنها در جویشگرها دکتر شمس فرد Segment1.mp4 Segment3.mp4 Segment5.mp4 Segment7.mp4  
Segment2.mp4 Segment4.mp4 Segment6.mp4
۳ روش‌ها، ابزار و چالش‌های مدیریت طرح از دید طرح جویشگر دکتر یاری، مسعودی فر، ارجمند Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 Segment4.mp4  
Segment5.mp4
۴ How to drive a Search Engine to Success through Metrics دکتر رحمانی Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 Segment4.mp4  
۵ بازیابی افراد در شبکه‌های اجتماعی دکتر آل احمد Segment1.mp4 Segment3.mp4 Segment5.mp4 Segment7.mp4 ITRC_v2.‎11.pdf
Segment2.mp4 Segment4.mp4 Segment6.mp4
۶ امنیت در جویشگرهای بومی و سرویس‌های مرتبط با آن صلاحی، احمدپناه، امیدوار Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 Segment4.mp4 Search Engine Security Workshop- New.ppsx
Segment5.mp4 Segment6.mp4
۷ مطالعه موردی سیر تکامل برندسازی در نمونه‌های موفق موتور جستجو میناوندچال Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 Segment4.mp4 present 2.‎ final.pptx
۸ امنیت در معماری جویشگر بومی کوشکی، تاج نیشابوری Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 Segment4.mp4 Kooshkaki new1.ppsx
Segment5.mp4
۹ راه اندازی مترجم ماشینی آماری دکتر فیلی، فرضی Segment1.mp4 Segment3.mp4 Segment5.mp4 Segment7.mp4 Machine Translation, ITRC workshop 941127.ppt mt_saeedfarzi.pptx
Segment2.mp4 Segment4.mp4 Segment6.mp4
۱۰ Evolution of Russian Search Engines Dr.Ilia Tikhomirov Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 Segment4.mp4  
Segment5.mp4 Segment6.mp4 Segment7.mp4 Segment8.mp4
Segment9.mp4 Segment10.mp4
۹۴/۱۱/۲۸
افتتاحیه
۱ دکتر خوانساری Segment1.mp4  
۲ دکتر یاری Segment1.mp4 Segment2.mp4  
۳ دکتر فیروزآبادی Segment1.mp4 Segment2.mp4  
۴ Dr.Ilia Tikhomirov Segment1.mp4 Segment2.mp4 Evolution of russian search engines_ v.‎1.‎0.ppt TextApp_v1.‎0.ppt
۵ دکتر رحمانی Segment1.mp4 Segment2.mp4  
نشست‌های تخصصی
۱ نشست اقتصاد و کارآفرینی دکتر سلجوقی، دکتر محمدیان، دکتر رحمانی Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 Segment4.mp4 search engine business approach2.pdf
Segment5.mp4
۲ نشست خط و زبان فارسی در جویشگرهای بومی دکتر شمس فرد Segment1.mp4 Segment2.mp4 shamsfard.pptx
اصغری Segment1.mp4 Segment2.mp4 Leveraging Persian in Cyerspace 2.‎0.pdf
بحث و تبادل نظر و جمع بندی Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 Segment4.mp4  
۳ نشست جویشگر و توسعه محتوا و خدمات بومی دکتر یاری Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 Segment4.mp4 content_yari.ppt
Segment5.mp4 Segment6.mp4 Segment7.mp4 Segment8.mp4
۴ روش‌ها، الگوریتم‌ها، مدل‌ها و ابزارها شجری، شاکری Segment1.mp4 Segment2.mp4 Segment3.mp4 Segment4.mp4  
Segment5.mp4 Segment6.mp4 Segment7.mp4 Segment8.mp4
Segment9.mp4 Segment10.mp4

 

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background