نوع برنامه هاي همايش

 

  • سخنرانی علمی شامل سخنران داخلی و خارجی از حوزه صنعت و دانشگاه
  • میزگرد تخصصی مدیران و تصمیم سازان، سرمایه گذاران، شرکتها و اساتید
  • ارائه مقالات کاربردی، تجارب موفق و مطالعات موردی
  • ارائه کارگاه آموزشی در زمینه‌های کاربردی مرتبط با طرح جویشگر
  • نمایشگاه تخصصی شامل غرفه‌های مربوط به مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های توانمند داخلی وخارجی

 

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background