هزينه هاي ثبت نام در كارگاه هاي آموزشي

 

دانشجويان

 

۹۰۰/۰۰۰  ريال

 

شركت كنندگان آزاد

 

۱/۲۰۰/۰۰۰  ريال

 

 

لطفا وجه ثبت نام را به شماره حساب ۲۱۷۴۷۲۹۰۰۱۰۰۰ (شباي: ۳۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۴۷۲۹۰۰۱۰۰۰IR) بانك ملي ايران شعبه كوي دانشجويان (كد۹۲۷) بنام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات واريز و تصویر فیش واریزی و كارت دانشجوئي را به ایمیل دبیرخانه به نشاني didrasconf@itrc.ac.ir ارسال نموده و نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود و عنوان كارگاه آموزشي مورد نظر برای ثبت نام را، در ایمیل مذکور قيد بفرمایید.

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background