ساختار اجرائي

دکتر محمود واعظی
رئیس افتخاری همايش

دكتر محمد خوانساری
رئیس همایش

دكتر علیرضا یاری
دبیر همايش

دكتر کامبیز بدیع
مسئول کمیته علمی همایش

دكتر احمد خادم‌زاده
رئيس کمیته اجرائی همایش

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background