اعضای کمیته سیاستگذاری

محمد خوانساری
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

خسرو سلجوقی
سازمان فناوری اطلاعات ایران

علیرضا یاری
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

سید احمد طباطبایی
سازمان فناوری اطلاعات ایران

مجید توکل
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

كامبيز بديع
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

امین شکری پور
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

امید رجبی
سازمان فناوری اطلاعات ایران

محمد گودرزی
شرکت ارتباطات زیرساخت

بهروز مینایی
دانشگاه علم و صنعت

روح‌الله رحمانی
دانشگاه تهران

جعفر حبیبی
انجمن کامپیوتر ایران

ناصر علی سعادت
نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background